Adhd

Adhd, Ad(h)d (= attention deficit ( hyper) disorder): Aandacht tekort stoornis voor zijn of haar omgeving in het hier en nu. De aandacht kan onbewust afgeleid zijn waardoor er geen objectieve tijdservaring meer is. De tijd wordt versneld ( add) of vertraagd (adhd) waargenomen. Kan leiden tot dromerig of juist druk gedrag.