Algemene informatie

InZicht dyslexie; horen, zien & schrijven =

 


Voor hulp bij het beter leren:

 • lezen, schrijven, spreken
 • luisteren
 • rekenen
 • bij onhandigheid en
 • onaangepast gedrag
     
 
 
Voor mensen met:
 • – AD(H)D: erg druk- of juist dromerig gedrag
 • – Dyscalculia: rekenen problemen
 • – Dysgrafie: slordig of onleesbaar handschrift
 • – Dyslexie: hardnekkige problemen bij het leren lezen en schrijven
 • – Dyspraxie: onhandigheid
 • – Hyper sensitiviteit: overgevoeligheid voor omgeving
 • – Woord-vind problemen: moeite met het omzetten van gedachten in woorden
 • – Logopedische problemen: spraak en uitspraak problemen

 

Ook voor:

 • sprekers die hun stem willen verbeteren
 • musici die hun gehoor willen trainen
 • sportersmusici en ouderen ter verbetering van hun motorische coördinatie
 • ouders en leerkrachten
   
 

Uitgangspunten werkwijze

InZicht dyslexie: horen, zien & schrijven werkt aan de bewustwording en individuele ontwikkeling van mensen.

 • Door de cliënt vanuit focus, zichzelf en de wereld om hem heen objectief te leren ervaren, krijgt hij het gereedschap in handen om oude overtuigingen te herzien of zelfs los te laten;
 • dit met tot doel vanuit eigen talent beter te kunnen leren en zich te ontplooien.
 • Om de kern te kunnen raken, wordt er gewerkt vanuit het hart.
 • Speciaal voor kinderen is het van belang dat zij op begrip, openheid en medewerking van hun ouders kunnen rekenen om hen in dit proces te kunnen ondersteunen.