Beelddenken

Beelddenken is een vorm van leren, denken en redeneren waarbij gebruik gemaakt wordt van het ruimtelijk zintuiglijk voorstellingsvermogen. De zintuiglijke waarneming staat los van eigen fysieke plaats, ruimte of tijd. Wanneer informatie niet correct of onbegrepen opgeslagen wordt, kan dit tot verwarring, onaangepast gedrag en/of leerproblemen leiden.