Dyslexie

Een hardnekkig probleem bij het leren lezen en schrijven. Dyslexie is een mogelijke uitingsvorm waaraan men een beelddenker zou kunnen herkennen.
Lezen en schrijven kan o.a. tot misselijkheid leiden, doordat letters en tekst lijken te bewegen.