Beelddenken

Beelddenken, zintuiglijk denken en/of associatief denken.
we hebben er nog steeds geen goede naam voor maar…….

Iedereen kan het:

denk maar eens aan:
– een hete fonduevork in je mond
– een klap met een hamer op je vinger
– een haar in je mond of
– nagels over het schoolbord

of:
– waarom gaat u niet graag naar de tandarts?
– waarom heeft u een hekel aan een bepaalde naam?
– waarom koopt u liever geen suiker in een citroengele verpakking?

Bij een werkelijke “zintuiglijke denker”  gaat het echter nog een stap verder, waardoor we over “talent” zouden mogen spreken.

Talent, wat is dat?
In de oudheid was een “talent”  een grote geldswaarde die door de Joden en de Grieken gebruikt werd en kwam overeen met 34,2 kilo goud of zilver.
Voor een zilveren talent moest een arbeider 14 jaar werken.

Tegenwoordig gebruikt men het woord voor een natuurlijke begaafdheid. 

Kenmerkend voor  talent is,
-dat iets je heel gemakkelijk af gaat
– dat je het eigenlijk niet laten kunt
– dat je er “hongerig” naar bent
– dat je door oefening er steeds beter in wordt en
– dat het door de betreffende persoon vaak helemaal niet als zodanig bij zichzelf herkend wordt.

Zintuiglijke en/of associatieve denkers maken zichzelf meester in hun eigen denkvorm.
Middels hun levendige herinnering aan ervaringen en opgedane vaardigheden, verrijken zij hun voorstellingsvermogen, van waaruit zij weer tot nieuwe ideeën en inzichten kunnen komen.  Ten minste, wanneer deze informatie juist is en  ook werkelijk begrepen wordt.

Oorzaken van problemen
Door foutieve, incomplete en/of niet begrepen informatie kan de zintuiglijk en/of associatief denker totaal de mist ingaan, doordat de beelden in zijn hoofd niet meer kloppen. Dit zou weer hersteld kunnen worden door:
– hem bewust te maken van zijn eigen denkwijze en deze te leren ordenen
– hem het gereedschap te geven er controle over te kunnen krijgen
– hem met dit gereedschap te laten oefenen.

Pas dan kan hij zijn talent werkelijk gaan benutten.

Sommige mensen noemen deze manier van denken “abstract ”. Het tegendeel is naar mijn mening echter waar:

 Citaat van Einstein:
“Logica brengt je van A naar B maar verbeelding brengt je overal”

-een kok kan in gedachten proeven,
-een musicus de muziek  innerlijk horen,
-een techneut de constructie voor zich zien
-(team) sporters maken gebruik van helikopter view,  vertragen of versnellen hun tijds ervaring of trainen zelfs in gedachten.
En als ze werkelijk goed zijn, vindt men dat zij “visie” hebben: ze hebben dus werkelijk “kijk” op/ gevoel voor zaken!

 

 37 kenmerken

Algemeen

 • Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basis-niveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen of als iemand die niet zijn best doet of gedragsproblemen heeft.
 • Is niet ver genoeg achter of slecht genoeg voor gerichte hulp.
 • Hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Voelt zich dom; heeft weinig zelf-respect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze compenserende strategieën; snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek. Lijkt vaak weg te dromen; verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is hyperactief of een dagdromer.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

Zien, Lezen en Spellen

 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn of maagpijn tijdens het lezen.
 • Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgorden of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen, toevoegingen en omkeringen van letter, getallen en/of woorden.
 • Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen, schrijven of overschrijven.
 • Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, alhoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.
 • Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.
 • Leest en herleest zonder dat het gelezene goed begrepen wordt.
 • Spelt fonetisch inconsequent.

Horen en praten

 • Hoort geluiden harder dan ze zijn; hoort dingen die niet gezegd zijn, dingen die niet door anderen gehoord worden; wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.
 • Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend; maakt zinnen niet af; stottert onder spanning;
 • spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken.

Schrijven en Motorische Vaardigheden

 • Heeft moeite met schrijven en overschrijven; heeft ongebruikelijke pengreep; handschrift wisselt of is onleesbaar.
 • Onhandig, ongecoordineerd, slecht in bal- en teamsportten; heeft moeite met subtiele en/of algeheel lichamelijke motoriek; snel bewegingsziek.
 • Kan heel handig zijn. verwart vaak links/rechts en boven/onder.

Wiskunde en Tijdsgevoel

 • Kan niet goed klok kijken; heeft problemen met tijdsindeling, met dingen te leren of te doen die een bepaalde volgorde vereisen en met op tijd zijn.
 • Telt op vingers of gebruikt andere trucjes om berekeningen uit te voeren; kent antwoorden maar kan die niet op papier zetten.
 • Kan tellen, maar niet goed objecten tellen en met geld rekenen.
 • Kan rekenen, maar geen woordproblemen oplossen; heeft moeite met algebra en hogere wiskunde.

Geheugen en kennis

 • Heeft een uitstekend lange-termijn geheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Kan volgorden niet onthouden, en ook geen niet ervaren feiten en informatie.
 • Denkt voornamelijk met beelden en gevoel, niet met geluiden of woorden (beperkte innerlijke dialoog).

Gedrag, Gezondheid, Ontwikkeling en Persoonlijkheid

 • Buitengewoon wanordelijk of dwangmatig ordelijk.
 • Kan de clown van de groep zijn, een lastig geval, of een zeer stil iemand.
 • Is met betrekking tot bepaalde vaardigheden (praten, kruipen, lopen, veters binden) zeer vroeg of zeer laat.
 • Vatbaar voor oorinfecties; gevoelig voor bepaalde soorten voeding en (chemische) toevoeging.
 • Slaapt heel vast of heel licht; blijft lang bedplassen.
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid; emotioneel gevoelig; streeft naar perfectie.
 • De symptomen en fouten nemen sterk toe in een toestand van verwarring, onder tijdsdruk, onder emotionele spanning of bij een slechte gezondheid.