Werkwijze

1. Op maat gemaakt advies

 • Aan de hand van het intakegesprek en de uitslagen van de tests volgt een advies en zal er een op maat gemaakt programma voorgesteld worden.
 • Geen stampwerk maar werken vanuit logica en werkelijk begrip
 • Leren vanuit ontspanning
 • Begeleiding gedurende een bepaalde periode

2. Gebruik van materialen

 • Er wordt gewerkt met klei en/of ander drie-dimensionaal materiaal
 • Iedere cliënt gaat foto’s maken van zijn/haar eigen werk, die na afloop mee naar huis mogen
 • Computer, microscoop, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten, gereedschap of ander materiaal voor gebruik ter ondersteuning

3. Betrokkenheid ouders/verzorgers

 • Voor ouders/verzorgers is er gedurende de counseling periode vrijwel iedere dag even tijd om bij te praten. Dit met tot doel, begrip te kunnen krijgen:
  waar hun kind/ pupil mee bezig is
 • waar de eventuele problemen liggen
 • op welke wijze zij straks zelf de begeleiding over kunnen gaan nemen


4.Thuisopdrachten

 • Tijdens het nagesprek ontvangt u oefenmateriaal en instructies voor de verdere aanpak
 • Bij kinderen vindt dit nagesprek plaats, samen met de ouders
 • Binnen enkele dagen ontvangt u via de post of per mail het fotoverslag van de counseling. Het verslag kan dienst doen als geheugensteuntje en om anderen een idee te geven van de wijze waarop waarop gewerkt is en welke onderwerpen er behandeld zijn.Nog vragen?

Mochten er nog vragen zijn of er heeft een terugval plaatsgevonden, mag u altijd contact opnemen.

 

Werken vanuit logica
InZicht dyslexie werkt vanuit logica. Uitgangspunt is dat werkelijk begrip maakt, dat leren in de vorm van “stampwerk” overbodig wordt: iets wat logisch is, spreekt namelijk voor zichzelf en zal altijd weer uit het geheugen terug te roepen zijn.

Dit inzicht wordt verkregen middels: opzoeken, kijken, zelf doen, denken,  prikkelen van de nieuwsgierigheid, experimenteren, uitleg en last but not least, door fouten te mogen maken.

Leren vanuit ontspanning
Veel onnodige fouten ontstaan door verwarring en daaruit voortvloeiende spanning. Door de cliënt te leren hoe hij kan ontspannen en de oorzaak van zijn verwarring op te lossen, zal hij zich prettiger gaan voelen, waardoor nieuwe informatie makkelijker binnen zal kunnen komen.