Listening Fitness

Listening Fitness (LiFt)


Listening Fitness geeft training voor het gehele oor.

Anatomie van het oor
oorschelp (aan de buitenkant van ons hoofd)
gehoororgaan (trommelvlies, hamer, aambeeld, stijgbeugel, slakkenhuis)
– evenwichtsorgaan (drie half cirkelvormige kanalen,ovale zakje, ronde zakje)

Ons oor speelt een hoofdrol bij:

 • de ontvangst van snelle trillingen via de lucht (gehoor)
 • langzame trillingen en beweging in onze omgeving  (evenwicht)
 • onze lichaamshouding en
 • motorische coördinatie
 • de mogelijkheid tot het gebruik van taal
 • dat we vloeiend kunnen spreken en zuiver kunnen zingen
 • het aansturen van onze oogbewegingen bij het lezen en de spieren van onze arm, hand en vingers om te kunnen schrijven
 • het beschermen tegen al die geluiden die wij niet wensen te horen, zoals die van ons eigen lichaam ( hart, ademhaling, darm gerommel) en onbelangrijk omgevingsgeluid

Luisteren, wat is dat?
Luisteren is iets anders dan horen. Of we nu willen of niet, we ontvangen altijd geluid, zelfs wanneer we slapen maar echt “luisteren” is wat anders.

  
Horen                                                             Luisteren

Luisteren= horen wat belangrijk is
Luisteren, is je afstemmen op dát geluid wat belangrijk voor je is. Hiervoor is naast een goed gehoor ook een juiste positie van je lichaam nodig (evenwicht).
Luisteren, is ook naar je zelf kunnen luisteren: spreek ik wel verstaanbaar of  zing ik niet vals?
Luisteren, de mogelijkheid en de wens om onze oren te gebruiken, brengt harmonie binnen ons zelf en in relatie tot onze omgeving.

Samenwerking tussen gehoor, evenwicht, hersenen en de rest van ons lichaam
Luisteren is daarom een ingewikkeld samenspel tussen ons gehoor, evenwicht (lichaamshouding) en de verschillende gebieden van de hersenen, waarbij ze nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen.
Om te kunnen leren lezen, schrijven en van het blad spelen, worden aan deze samenwerking zelfs nóg hogere eisen gesteld.

Meer over de functies van ons oor (vertaald uit “When listening comes alive” van Paul Madaule)
Hersenen kunnen zelf geen energie aanmaken. Voor deze energietoevoer zijn zij voor het grootste gedeelte afhankelijk van onze oren. Onze oren genereren dus energie.

Communicatie
Ook omdat onze oren in wederzijdse relatie tot verschillende lagen van ons brein staan, fungeren zij als “dubbel antenne” : een antenne die bemiddelt tussen de boodschappen die wij zelf  willen uitzenden ( Expressie) en die wij van buiten ontvangen ( Receptie). Hierdoor zijn zij de schakel tussen onze innerlijke wereld en de buiten wereld (communicatie).

Foetus hoort al in 4de maand
Ons gehoor is al in de 4de maand van de zwangerschap volledig ontwikkeld. Een baby hoort dan al van alles; geluiden die het na zijn geboorte vaak nog kan herinneren. Het aller belangrijkste geluid is de stem van zijn moeder.

Problemen
Wanneer ons oor zich echter niet goed heeft kunnen ontwikkelen, raakt de harmonie verstoord en kunnen er diverse vormen van communicatieproblemen ontstaan.
Om er een paar te noemen:

 • spraak
 • taal en stem problemen
 • hyperactiviteit
 • depressies
 • autisme
 • gevoel van uitputting
 • gemis van richting in het leven
 • slecht evenwicht gevoel.

Dyslexie
Ook leer problemen als dyslexie zouden hier hun oorsprong kunnen vinden maar hier wordt maar zelden bij stil gestaan; bij stillezen, vindt namelijk middels het “innerlijk oor” verklanking naar de hersenen plaats.
Vele van deze problemen kunnen verbeterd, tot zelfs verholpen worden middels het gebruik van de “LiFt”.

De LiFT
De LiFt is een kleine, draagbare, gepatenteerde geluidscomputer die het geluid filtert en met hoge frequenties verrijkt. Een speciaal “gating system” zorgt ervoor dat beide oren individueel getraind worden.

Mozart, Gregoriaans en de eigen stem
Voor het geluidsmateriaal wordt er gebruik gemaakt van muziek van Mozart, Gregoriaans gezang en de eigen stem.

Geluid geeft voeding
Net als bij iedere andere stimulatie, voedt geluid letterlijk onze geest . Geluid geeft ons energie om informatie te kunnen verwerken. Vooral geluiden die rijk aan hoge frequenties zijn, bieden de beste voeding om ons energieniveau te reguleren en te verbeteren. De met “vitaminen” verrijkte geluiden leveren daarnaast een waardevol aandeel om ons luistergedrag te verbeteren en het leren makkelijker te maken.

Voor wie?
De LiFt kan tegemoetkomen aan ieders individuele behoefte, ongeacht zijn of haar leeftijd.

De LiFt (Listening Fitness) samengevat:

Wat is het?
Het is een educatief ondersteunende werkwijze.

Taal, communicatieve vaardigheden, lezen, schrijven, aandacht, zelfregulatie, motorische vaardigheden, coördinatie, spraak, zang en acteren zijn allemaal afhankelijk van een goed luistergedrag.

Ook voor ons geluksgevoel, energieniveau en de behoefte om met anderen in contact te staan, zijn wij grotendeels van ons gehoor afhankelijk.

Wat doet het?
De LiFt biedt een “luister conditietraining” middels gebruikmaking van onze eigen stem en speciaal opgenomen muziek die extra rijk aan hoge frequenties is.

Hoe werk het?
Het programma bestaat uit drie delen:

 • een Receptieve fase
 • een Expressieve fase
 • de Follow-up: oefeningen thuis.

Gedurende de Receptieve fase luistert men door een koptelefoon, via een speciaal hiervoor ontwikkeld apparaat, naar gezang en gefilterde muziek van Mozart.

Omdat de apparatuur makkelijk draagbaar is kan de cliënt tijdens het luisteren, spelen, schilderen, lezen, slapen,  of iets anders doen, zolang het maar geen inspanning kost.

Tijdens de Expressieve fase gaat de cliënt zelf aan de gang door gebruik van zijn eigen stem te  maken. Door de aangekoppelde microfoon kan hij deze via het LiFt apparaat direct terug horen, waardoor hij naar zichzelf kan leren luisteren.

Volwassenen krijgen hiervoor een programma dat bestaat uit: stemoefeningen; hardop lezen en simpele vormen van zang.

Kinderen krijgen  bij de training eenvoudiger oefeningen als: het zingen van kinderliedjes, gesprekjes voeren; verhaaltjes vertellen en toneelspel.

De Follow-up “Oefening baart kunst”
Om een blijvend effect te krijgen, is het zaak dat de cliënt de oefeningen thuis voortzet. Deze oefeningen kunnen eenvoudig tijdens het huiswerk gedaan worden, met als voordeel dat zij hierbij ook nog het leren zullen ondersteunen.

www.listeningfitness.com

Over de oorsprong van de methode:
De methode is afkomstig van drs. Paul Madaule, in navolging van zijn leermeester Alfred A.Tomatis. Alfred Tomatis was een KNO en stem arts. In de loop der tijd specialiseerde hij zich in de psycho- neurologie. Hij ontwikkelde een methode waarbij hij als eerste gebruik van geluidsstimulatie maakte om het luistergedrag te verbeteren.

Paul Madaule is de grondlegger van de LiFt. In 1973 studeerde hij aan de Sorbone te Parijs af op het vak psychologie. Hij verhuisde naar Canada om daar in 1979, samen met Dr.Tomatis het Listening Fitness centrum te stichten. Het centrum was de eerste groepspraktijk in het continent Amerika waar luistertraining met behulp van geluidsstimulatie gegeven werd. Daarnaast hielp Paul bij het opzetten van een twaalftal overige centra binnen Amerika en Mexico. Hij is de auteur van “When Listening Comes Alive” (vertaald in acht talen) en een aantal publicaties over luistertraining. Uit zijn 35 jaar ervaring heeft Paul de LiFt ontwikkeld en is zijn opleidingscentrum tot Listening Fitness trainer tot stand gekomen.