Werkwijze Ronald Davis

De Davis werkwijze

Ronald Davis heeft vanuit zijn eigen ervaringen als beelddenker een werkwijze ontwikkeld die de cliënt:

 • inzicht geeft in zijn eigen denkwijze:
 • hoe hij hier controle over kan krijgen ( focussen) en
 • te kan gaan benutten

Leren vanuit ontspanning
Veel onnodige fouten ontstaan door verwarring en daaruit voortvloeiende spanning. Door de cliënt te leren hoe hij kan ontspannen en de oorzaak van zijn verwarring op te lossen, zal hij:

 • zich prettiger gaan voelen
 • makkelijker zijn aandacht kunnen richten (focussen)
 • makkelijker (nieuwe) informatie kunnen opslaan en verwerken

Werken vanuit logica (Davis)
InZicht dyslexie werkt vanuit logica. Uitgangspunt is dat werkelijk begrip maakt, dat leren in de vorm van “stampwerk” overbodig wordt: iets wat logisch of duidelijk is, zal je “eigendom” worden en daarom eenvoudig uit het geheugen terug te roepen zijn.

Totaalbeeld
Om geschreven en gesproken taal goed te kunnen begrijpen en hanteren, is het noodzakelijk dat alle componenten correct aanwezig zijn.
Stelregel is dat ieder woord, uitdrukking of gezegde bestaat uit:

 • een begripsbeeld
 • een manier waarop je het uitspreekt
 • een schrijfwijze

Dit totaalbeeld wordt verkregen door:

 • prikkelen van de nieuwsgierigheid
 • opzoeken
 • kijken
 • denken
 • uitleg
 • zelf doen
 • experimenteren
 • uitspreken
 • door fouten te mogen maken
 • het zelf maken van een drie dimensionaal beeld ( m.b.v.klei )
 • het “masteren” van het totaal

Extra voordeel van deze werkwijze is dat de counselor, aan de hand van het gemaakte beeld kan zien of de cliënt het woord of concept werkelijk goed begrepen heeft.
Bij misverstanden kunnen eenvoudig verbeteringen aangebracht worden, door het kleibeeld te veranderen. Pas wanneer alle elementen kloppen, mag de cliënt  dit totaalbeeld in zijn geheugen opslaan.


Intakegesprek
Voorafgaand aan de intake, wordt u verzocht een aantal vragenformulieren zo volledig mogelijk in te vullen.

Het intakegesprek zelf omvat verschillende testen, aan de hand waarvan vastgesteld kan worden welke steun de cliënt nodig heeft en waar zijn kwaliteiten liggen.

Duur counseling
Een totale counseling duurt in principe minimaal 30 uur en vindt bij voorkeur plaats binnen één week.

Het voordeel van een hele week is dat de cliënt in alle rust en veiligheid zijn nieuwe vaardigheden zich eigen kan maken en oude, omslachtige overlevingsstrategien met een gerust hart los kan laten.

Het is echter ook mogelijk een counseling over een langere periode te spreiden. De units duren dan minimaal 3 uur.

Doordat de begeleiding individueel gericht is, kan men van maatwerk spreken.

zie: filmpje eenvandaag
Lees meer: Voordelen van beelddenken
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het boek van Ronald Davis en Eldon Braun: De Gave van dyslexie. ISBN 90-389-0745-1